W dniu 31 lipca 2023 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.249.2023.2.ANK w przedmiocie ustalenia, czy obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają transakcje znajdujące się poniżej limitu dokumentacyjnego realizowane przez podmiot ze stratą podatkową.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej prowadzącej działalność handlowo – produkcyjną w sektorze rolnym.

Wnioskodawca realizuje z podmiotami powiązanymi zarówno transakcje przekraczające progi dokumentacyjne, jak i znajdujące się poniżej limitu.

Spółka realizowała m.in. transakcję z podmiotem, który osiągnął stratę podatkową ze źródła przychodów, w ramach którego rozliczane są transakcje z podmiotami powiązanymi.

Równocześnie transakcja realizowana z podmiotem ze stratą znajdowała się poniżej limitu dokumentacyjnego.

W świetle powyższego pojawiło się pytanie, czy w powyższej sytuacji wystąpi konieczność przygotowania dokumentacji cen transferowych.   

Stanowisko organu

Zgodnie z regulacjami z zakresu cen transferowych lokalna dokumentacja cen transferowych sporządzana jest dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekroczyła progi wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Progi dokumentacyjne wynoszą odpowiednio:

  1. 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
  2. 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
  3. 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
  4. 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

W sytuacji, w której podatnik realizuje transakcje z podmiotem powiązanym, który poniósł stratę podatkową, co wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji cen transferowych dla tzw. transakcji krajowych, a równocześnie transakcje znajdują się poniżej limitów dokumentacyjnych, obowiązek dokumentacyjny w tym zakresie nie wystąpi.

Mając na uwadze powyższe, organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

Analizując możliwość skorzystania ze zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji cen transferowych, pod uwagę należy wziąć również art. 11I ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym określając wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym nie uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych, które zostały objęte zwolnieniem dla transakcji krajowych.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X