W dniu 5 października 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.18.2022.1.RK dotyczącą kwalifikacji aportów do określonej kategorii transakcji kontrolowanej.

Transakcje wniesienia aportu na gruncie przepisów dotyczących obowiązków w cenach transferowych należy kwalifikować z punku widzenia skutków prawnych, jakie powodują, tym samym zgodnie z ww. interpretacją każde wniesienie aportu do spółki powiązanej będzie uznane za transakcję kontrolowaną.

Oceniając przyporządkowanie transakcji wniesienia aportu należy wskazać na objaśnienia TPR wydane do rozporządzenia MF z 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie wskazano, że podatnicy zobowiązani są do zakwalifikowania transakcji do odpowiednich “Kategorii transakcji” oraz przypisać transakcje do odpowiednich kodów. W kategorii “transakcje związane z obrotem towarowym” nie zostały wskazane transakcje wniesienia aportu, co jednoznacznie wyklucza ujęcie takich transakcji jako “towarowych”. Natomiast transakcje aportowe (wniesienie/otrzymanie aportu) wyraźnie zostały wyróżnione i ujęte są w kategorii “transakcje dotyczące aktywów” (transakcje kapitałowe).

W nowym formularzu TPR-C transakcje dotyczące aportu wskazywane są pod kodami: 1302; 1305; 1307; 1310 jako wniesienie aportu oraz pod kodami: 2302; 2305; 2307; 2310 jako otrzymanie aportu.

Autor: Natalia Kuba – Konsultant podatkowy

 

[1] Kognicja Sądu dotyczyła stanu prawnego obowiązującego w 2014 r.

[2] https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatoswiadczenia/1210/09_046_1195_1_odp.pdf

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X