Ustawa z 28 października 2020 r. zmieniająca przepisy w zakresie transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w ?rajach podatkowych? obliguje podmioty krajowe, w przypadku rozpoznania rzeczywistego właściciela w raju podatkowym i przekroczeniu transakcji o wartości 500 zł do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych.

Czy to oznacza, że każdy podmiot prowadzący transakcję zarówno z podmiotami powiązanymi jak i niepowiązanymi powinien występować do kontrahentów o oświadczenie czy prowadzą rozliczenia z rajami podatkowymi?

W dniu 13.11.2020 r. złożyliśmy nasze uwagi do senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (Opinie instytucji i organizacji)

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1031.html

X