Do Sejmu skierowano rządowy projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Projekt dotyczy wprowadzenia nowej procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników w Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą europejską w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (DRM), do przedłożonej ustawy przeniesiono też przepisy dotyczące tzw. uprzednich porozumień cenowych (APA).

Szczegóły dostępne są pod linkiem: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-141-19

X