W dniu 22.02.2022 r pojawiły się długo wyczekiwane formularze dotyczące płatności związanych z rozliczaniem podatku u źródła w roku 2022:

    • WH-WOZ – wniosek podatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika,
    • WH-WOP – wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika,
    • WH-OSC – oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku.

Formularze dostępne są na stronie https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/.

Podatnicy i płatnicy mogą wystąpić już z wnioskiem o opinię o stosowaniu preferencji w poborze podatku u źródła oraz złożyć oświadczenia o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku. Do tej pory z uwagi na brak aktualnych formularzy nie mieli takiej możliwości i byli zmuszeni wstrzymywać płatności zagraniczne.

Nadal brakuje jednak aktualnych formularzy: WH-WCZ – wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika oraz WH-WCP – wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika – art. 28 b ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

X