28 września br. Ministerstwo Finansów opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej nowe wzory formularzy dotyczących informacji o cenach transferowych dla osób prawnych TPR-C(4) oraz informacji o cenach transferowych dla osób fizycznych TPR-P(4).

Wzory należy stosować już w rozliczeniu za rok podatkowy rozpoczęty po dniu 30 grudnia 2020 roku.

Najistotniejsza zmiana w raportowaniu za rok 2021 to możliwość wyłączenia z obowiązku sprawozdawczego analiz cen transferowych w przypadku przekazywania w informacji TPR ograniczonego zakresu informacji w transakcjach:

  1. zawieranych przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę w myśl przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  2. innych niż transakcje kontrolowane, opisanych w przepisie art. 11o ustawy
    o CIT (art. 23za ustawy o PIT) oraz
  3. objętych mechanizmem safe harbour.

Zgodnie z przekazanymi informacjami przez Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów w dniu 4 października 2022 r. podczas XV edycji Forum Cen Transferowych, skorzystanie z uprawnień do niesporządzania analizy cen transferowych (analizy porównawczej lub analizy zgodności) będzie wskazane w formularzu TPR ? C poprzez wybór opcji “nie dotyczy”. Zastosowanie opisanego rozwiązania (określonego jako kod MWoo) w informacji TPR, spowoduje niedostępność w wypełnieniu dalszych pół dotyczących analizy porównawczej lub analizy zgodności, tym samym prowadząc do uproszczenia uzupełniania deklaracji.

Ponadto, spółki komandytowe będące podatnikiem podatku od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 roku, będą również zobligowane do składania informacji TPR za rok 2021.

Więcej informacji już wkrótce: Ministerstwo zapowiedziało, iż jeszcze w październiku br. opublikuje III edycję Informatora TPR 2022.

X