Od 1 stycznia 2019 r. obowiązek złożenia przez podatników sprawozdań CIT-TP (PIT-TP) zastąpiono obowiązkiem składania informacji o cenach transferowych (TPR-C).

TPR-C ? dla kogo?

Informacja  ta  dotyczy podmiotów zobowiązanych do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (tzw. Local File).

Informację o cenach transferowych mają jednak obowiązek składać również te podmioty, które realizowały transakcje kontrolowane nieobjęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych, tj. transakcje krajowe korzystające ze zwolnienia (art. 11n ust.1 ustawy o CIT/art. 23z ust. 1 ustawy o PIT).

Termin złożenia

Informację TPR-C składają podatnicy do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu  roku podatkowego. Informacja składana jest do Szefa KAS, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Zakres informacji

Należy wskazać, iż nowy zakres nowego formularza jest zdecydowanie szerszy oraz wymaga większej szczegółowości niż składana dotychczas deklaracja CIT/TP (w przypadku podatników których przychody lub koszty przekroczyły równowartość 10 mln EURO).

W informacji TPR-C podatnik jest zobowiązany wskazać m.in. poziom ogólnej rentowności podmiotu na podstawie czterech dedykowanych  wskaźników rentowności, informacje na temat zastosowanych metod weryfikacji cen transferowych, źródeł danych wykorzystanych w analizach oraz uzyskanych wyników analiz porównawczych, a także informacji o dokonywanych korektach cen transferowych.

Szeroki zakres informacji udostępnianych przez podatnika umożliwi organom porównywanie warunków transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz typowanie podmiotów do kontroli w obszarze cen transferowych. Wynika to bezpośrednio z treści art. 11t ust.6 ustawy o CIT (art. 23zf ust. 6 ustawy o PIT), w którym wskazano, że ?informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych?.

Formularz TPR ? zalety oraz wady

W uzasadnieniu do rozporządzenia wprowadzającego TPR-C odwołano się do polityki 3xP czyli prostego, przejrzystegoprzyjaznego systemu podatkowego. Tę zasadę z założenia miała realizować ?uproszczona i przejrzysta forma? oraz ograniczony ?zakres danych i informacji?. Wypełnieniem wskazanej zasady 3xP jest elektroniczna forma przekazywania deklaracji Szefowi KAS, która ułatwi podatnikom wypełnieniem obowiązku sprawozdawczego oraz usprawni analizę przesyłanych informacji organom podatkowym.

Na plus należy również zaliczyć łatwy dostęp do informacji potrzebnych do wypełnienia formularza TPR-C, ponieważ podatnik będzie mógł wykorzystać dane z przygotowanych wcześniej w dokumentacji oraz analiz porównawczych.

Z drugiej strony biorąc pod uwagę zakres informacji, jaki musi zostać zawarty w nowym typie formularza będzie on wymagał od podatnika zdecydowanie więcej pracy administracyjnej szczególnie, gdy będzie obowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz analiz porównawczych dla większej liczby transakcji. Jednocześnie dzięki tym działaniom organy kontrolne otrzymają przydatne informacje do identyfikowania pojedynczych transakcji do kontroli.  Dzięki pozyskanym informacjom będą one mogły zwrócić się do konkretnych podatników spełniających z góry założone kryteria. Ponadto zakres informacji przekazanych w deklaracji TPR-C pozwoli na szybsze przeprowadzanie postępowań.

Autor – Olga Kamińska – Konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X