Od 1 stycznia 2019 r. obowiązek złożenia przez podatników sprawozdań CIT-TP (PIT-TP) zastąpiono obowiązkiem składania informacji o cenach transferowych (TPR-C). Powyższe oznacza, iż od stycznia 2020 r. podatnicy w praktyce będą musieli zmierzyć się z nowym obowiązkiem w zakresie transakcji realizowanych w 2019 r.

W informacji TPR-C trzeba będzie ujawnić m.in. informacje dotyczące zastosowanych metod dla transakcji objętych obowiązkiem przygotowania dokumentacji lokalnej, informacje w zakresie wskaźnika rentowności wybranego w celu weryfikacji ceny transferowej, jak również informacje o analizie cen transferowych.

Dodatkowo należy wskazać, iż w informacji TPR-C trzeba będzie ujawnić transakcje zwolnione z obowiązku sporządzenia analiz cen transferowych tj. safe harbours dla pożyczek oraz safe harbours dla usług o niskiej wartości dodanej.

Należy podkreślić, iż informację TPR-C dodatkowo będą zobowiązani złożyć podatnicy zawierający transakcje zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Obowiązek złożenia TPR-C jest zbieżny czasowo ze złożeniem oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji to oznacza, iż przedmiotową informację należy złożyć do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Informację TPR-C należy złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Dane Ministerstwa Finansów pokazują, iż w 2018 r. przeprowadzono 139 kontroli w zakresie cen transferowych zakończonych wynikiem pozytywnym z ustaleniami w wyniku których kwota dodatkowo wyliczonego lub doszacowanego dochodu wyniosła 1.337.989.416 zł, a kwota podatku dochodowego z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości wynosiła 218.731.836 zł.

Ustawodawca wskazuje wprost, iż informacja o cenach transferowych będzie mogła być wykorzystana do analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania oraz innych analiz ekonomicznych
i statystycznych. Równocześnie raportowanie cen transferowych w formie elektronicznej (TPR-C) ma w ocenie ustawodawcy zapewnić większą efektywność typowania podatników do kontroli.

Mając na uwadze zakres informacji jaki ma zostać zaprezentowany w przedmiotowej informacji oraz dotychczasowy zakres informacji przekazanych w CIT-TP (PIT-TP) nie sposób jest się z tym stwierdzeniem nie zgodzić.

Jednocześnie należy wskazać, iż trwają prace nad wprowadzeniem zmian do rozporządzeń o informacji o cenach transferowych (TPR-C). Jak wskazano, wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać w stosunku do informacji o cenach transferowych składanych za 2020 r. Tym samym za 2019 r. podmioty powiązane zobowiązane do składania informacji o cenach transferowych składają ją zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami w tym zakresie.

Autor: Beata Rawa – Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X