W dniu 28 maja 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej (dalej RPP) Uchwałą nr 7/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim po raz kolejny obniżyła wysokość stopy referencyjnej do poziomu 0,1% w skali rocznej (obniżka o 0,4% pkt proc.).

Poprzednia zmiana stóp procentowych NBP miała miejsce 8 kwietnia (ze skutkiem od 9 kwietnia), jeszcze wcześniejsza (pierwsza od ponad 5 lat) miała miejsce 17 marca (ze skutkiem od 18 marca).

Należy wskazać, iż ostatnie cięcie stóp procentowych (referencyjnej, jak również lombardowej, redyskontowej, depozytowej, redyskontowej weksli, dyskontowej weksli) sprowadziło stopy procentowe do historycznego minimum.

Jak wskazano w komunikacie RPP po posiedzeniu 28 maja 2020 r. celem obniżenia wysokości stóp procentowych jest ograniczenia negatywnych skutków pandemii w celu zmniejszenia skali spadku dochodów gospodarstw domowych i firm, a także stymulacji koniunktury gospodarczej.

Dla podmiotów powiązanych oznacza to, że pożyczki udzielane w ramach grup kapitałowych nie mogą być wyższe niż 7,2% w skali roku.

Więcej na ten temat pisaliśmy tu: KLIK

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?

 

 

X