Z dniem 6 kwietnia 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o podniesieniu stóp procentowych o 100 pb:

  • stopa referencyjna z 3,50 proc. na 4,50 proc. w skali rocznej,
  • stopa lombardowa z 4,00 proc. na 5,00 proc. w skali rocznej,
  • stopa depozytowa z 3,00 proc. na 4,00 proc. w skali rocznej,
  • stopa redyskonta weksli z 3,55 proc. na 4,55 proc. w skali rocznej,
  • stopa dyskontowa weksli z 3,60 proc. na 4,60 proc. w skali rocznej.

Od października 2021 roku jest to już siódma podwyżka. Od tego czasu RPP podnosiła stopy procentowe o:

  • 40 pb. w październiku 2021 r.,
  • 75 pb. w listopadzie 2021 r.
  • 50 pb. w grudniu 2021 r.
  • 50 pb. w styczniu br.
  • 50 pb. w lutym br. oraz
  • 75 pb. w marcu br

Zważywszy na fakt, że podwyżka może wywierać wpływ na wysokość wynagrodzenia udzielanego przez podmioty powiązane w ramach transakcji kontrolowanych (uzyskanie finansowania / gwarancji / cash pool) zasadnym jest uwzględnienie wyższego kosztu pieniądza w prowadzonych transakcjach.

X