W celu wyjaśnienia wątpliwości podatników związanych z metodologią złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w związku z brakiem aktualnej wersji formularza dostępnego do złożenia za 2022 r., w dniu 10 maja 2023 r. Ministerstwo Finansów dodało komunikat dotyczący zamieszczenia w Informacji TPR oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Zgodnie z przedstawionym komunikatem – do momentu publikacji nowych wersji formularzy TPR-C oraz TPR-P – obowiązującym wzorem jest wzór opublikowany w wariancie 4 – podatnicy mają możliwość zamieszczenia treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych z wykorzystaniem formularza TPR w wariancie 4 w Sekcji F Dodatkowe informacje.

Powyższe rozwiązanie jest rozwiązaniem czasowym do momentu opublikowania nowego wzoru dokumentu elektronicznego Informacji TPR-C oraz TPR-P w wariancie 5.

Należy przypomnieć, iż na mocy art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, którego dotyczy Informacja TPR składa oświadczenie o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Powyższy przepis ma zastosowanie począwszy od transakcji realizowanych za 2022 rok.

Deklarację należy złożyć w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika.

Pełna treść komunikatu: https://www.podatki.gov.pl/media/9312/komunikat-w-sprawie-o%C5%9Bwiadczenia-w-informacji-tpr.pdf

X