Wątpliwości zgłosiła spółka zajmująca się dystrybucją wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro, dokonująca w ramach swej działalności m.in. wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów z podmiotem powiązanym.

Przedmiotowa interpretacja dotyczyła podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych w związku z otrzymaniem dokumentu korygującego poziom rentowności.

We wniosku poproszono o potwierdzenie, że korekta marży nie podlega opodatkowaniu VAT.

Dyrektor Krajowej Interpretacji Skarbowej  w interpretacji indywidualnej z 16 października 2019 r. (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.510.2019.1.RD) przychylił się do stanowiska spółki. Modyfikacja cen transferowych jest neutralna na gruncie VAT, ponieważ nie spełnia znamion zdarzenia opodatkowanego podatkiem od towarów i usług. Korekta nie może być zaklasyfikowana jako dostawa towaru, ale też jako świadczenie usług – ponieważ nie ma charakteru czynności wzajemnej.

Organ potwierdził również możliwość dokonywania wyrównania cen transferowych za pomocą zbiorczej noty księgowej. To znaczące ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy nie muszą modyfikować każdej pojedynczej faktury, ani zawężać jej do określonej grupy towarów.

Autor: Kamil Czarzasty ? asystent podatkowy

 

X