Metoda ceny odprzedaży stanowi jedną z pięciu metod, których zastosowanie należy rozważyć w pierwszej kolejności przy weryfikacji cen transferowych. Metoda polega na kalkulacji ceny zakupu towaru lub usługi od podmiotu powiązanego, w drodze obniżenia ceny sprzedaży tego towaru lub tej usługi podmiotowi niepowiązanemu o marżę ceny odprzedaży.

W objaśnieniach podatkowych z dnia 24 marca 2023 r. dotyczących metody ceny odprzedaży przedstawiono m.in. zasady użycia metody, kryteria porównywalności transakcji i podmiotów, trudności i błędy w stosowaniu metody. Dokument przedstawia również porównanie metody ceny odprzedaży z innymi metodami, jak również prezentuje jej praktyczne zastosowanie.

Objaśnienia mają zastosowanie do transakcji kontrolowanych realizowanych po 31 grudnia 2018 r.

Link ⇒ Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych z 24 marca 2023 r. – nr 5: Metoda ceny odprzedaży – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

X