W dniu 22 sierpnia br. Ministerstwo Finansów – w odpowiedzi na konsultacje publiczne do projektu nowelizacji CIT – odnosząc się do postulatów w zakresie pośrednich transakcji rajowych wskazało, iż planowane jest uchylenie przepisów dotyczących raportowania transakcji pośrednich.

W zakresie transakcji bezpośrednich z rajami podatkowymi wskazano, iż planowane jest podniesienie progów do  2 500 000,00 PLN dla transakcji finansowych oraz 500 000,00 PLN dla pozostałych typów transakcji.

Będziemy na bieżąco Państwa informowali o procedowanej nowelizacji.

X