W dniu dzisiejszym (10 marca 2022 r.) weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 561).

Wydłużenie przypadających w 2022 roku terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dotyczy:

    • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
    • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
    • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Rozporządzanie wydłuża również terminy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Wydłużenie terminów sprawozdawczych jest efektem zakończonych 9 lutego 2022 r. konsultacji projektu rozporządzenia, dotyczącego wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych za 2021 r.

Z przedmiotowym Rozporządzeniem można zapoznać się <<<TU>>>

Poniżej zamieszczamy zmiany terminów – na podstawie materiałów udostępnionych na stronie Ministerstwa Finansów:

    • Zmiany terminów dla jednostek gospodarczych i organizacji pozarządowych (POBIERZ)
    • Zmiany terminów dla jednostek sektora finansów publicznych (POBIERZ)
X