Na podstawie opublikowanego w dniu 14 marca 2023 r. na stronie RCL projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (druk 677) oraz projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (druk 676), w dniu 26 kwietnia br. na stronie www.podatki.gov.pl (LINK) udostępniono do testów robocze wersje struktur logicznych:

  • informacji o cenach transferowych dla osób prawnych – Schemat TPR-C(5)
  • informacji o cenach transferowych dla osób fizycznych – Schemat TPR-P(5).

Wzory udostępniono na stronie Portalu Podatkowego w zakładce: LINK

X