Po raz trzeci będą mieli możliwość złożenia rocznego zeznania podatkowego do 30 czerwca.

Zgodnie z zapowiedzią, Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez środowisko księgowych i przedsiębiorców, planuje wydłużyć czas na rozliczenie rocznego CIT za 2021 r.

Projekt rozporządzenia przedłużającego termin złożenia rocznego sprawozdania CIT-8 o 3 miesiące, do 30 czerwca 2022 r. wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.[1]

Zgodnie z projektem:

Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2022 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Projekt rozporządzenia dotyczy wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. oraz podatników ryczałtu od dochodów spółek, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 marca 2022 r.

 

[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356456

X