Ze względu na pandemię Covid-19, 29 marca br. Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie, w którym przedłużyło niektóre terminy na sporządzenie raportów jednostkowych za 2020 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 572).

Co zaskakujące, okazało się, że przedłużenie terminów nie dotyczy sprawozdań skonsolidowanych, czyli takich, które powinny być sporządzone przez spółki dominujące dużych grup kapitałowych, na podstawie raportów jednostek zależnych.

W efekcie zgodnie z wprowadzonymi przepisami, sprawozdanie skonsolidowane powinno zostać sporządzone do dnia 31 marca, podczas gdy jego części składowe dopiero do końca czerwca 2021 r.

Biorąc pod uwagę fakt, że w zeszłym roku przedłużono terminy wszystkich sprawozdań, w tym skonsolidowanych, w tym roku można było przypuszczać, że będzie tak samo. O tym, że tym razem będzie inaczej przedsiębiorcy dowiedzieli się w ostatniej chwili, na dzień przed końcem terminu.

Większość spółek z uwagi na przedłużone terminy nie sporządziło jeszcze swoich sprawozdań finansowych. Sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego bez potwierdzenia danych od podmiotów powiązanych wiąże się z dużym ryzykiem sporządzenia nieprawidłowego sprawozdania i przepisy nie powinny do tego zobowiązywać.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X