W dniu 23 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. akt. 0111-KDIB1-2.4010.621.2021.1.EJ w sprawie możliwości korzystania przez Spółkę z różnego rodzaju form wsparcia przedsiębiorców w przypadku, gdy wybranym przez Spółkę sposobem opodatkowania dochodów będzie ryczałt od dochodów spółek, tzw. Estoński CIT.

Stan faktyczny

Spółka – Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. Rozważanym przez Spółkę wyborem formy opodatkowania jest ryczałt od dochodów spółek, o którym mowa w rozdziale 6b Ustawy o CIT.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w przypadku opodatkowania spółki w formie ryczałtu od dochodów spółek istnieje możliwość korzystania z różnego rodzaju form wsparcia przedsiębiorców, takich jak np. pożyczki umarzalne dla firm, programy na badania i rozwój (NFOŚ, WFOŚ, ARiMR, Urząd Marszałkowski, NCBR), programy współpracy (ARiM), wnioski z programu innowacyjna gospodarka, wdrażanie badań naukowych czy wsparcie działań marketingowych (KOWR).

Zdaniem DKIS

Zdaniem Dyrektora KIS przepisy dotyczące ryczałtu od dochodów spółek, w szczególności art. 28j oraz 28k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uzależniają możliwości opodatkowania ryczałtem od korzystania bądź nie z form wsparcia przedsiębiorców w czasie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Organ wskazał, że wyłączeni z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek są podatnicy osiągający dochody wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz dochody z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji).

Tym samym, Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że korzystanie z dotacji oraz innych form wsparcia dla przedsiębiorców, odpowiadających charakterowi wyżej wskazanych źródeł wsparcia, nie wyłącza możliwości skorzystania z opodatkowania spółki w formie ryczałtu od dochodów spółek, a także nie powoduje utraty prawa do wyboru tej formy opodatkowania.

 

Autor: Magdalena Krajewska – Asystent podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych – Skontaktuj się z nami.
X