Dnia 1 marca 2021 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej.

W rezultacie od 1 marca 2021 obowiązuje nowa lista terytoriów i krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową czyli tzw. rajów podatkowych na potrzeby przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR).  Aktualnie na tej liście znajduję się 26 krajów i terytoriów wskazanych w  Rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz 5 krajów i terytoriów wyszczególnionych w ww. obwieszczeniu.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 86a § 1 pkt 13 lit. a Ordynacji podatkowej w związku z art. 86a § 1 pkt 10 lit. b Ordynacji podatkowej transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu stanowią schemat podatkowy jeżeli odbiorca płatności posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub terytorium w kraju stosującym szkodliwą konkurencją podatkową lub jeśli odbiorca płatności nie ma miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu w żadnym z państw.

 

Autor: Paweł Rosiński ? Doradca podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X