Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzeń Ministra Finansów zmieniające rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych odpowiednio w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (LINK) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (LINK).

Podstawą do opublikowania ww. projektów rozporządzeń jest uchwalenie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180) w zakresie uchylenia z mocą wsteczną od 2021 roku konieczności dokumentowania tzw. transakcji pośrednich rajowych.

Zmiana ma charakter dostosowujący rozporządzenie do zmian w ustawie.

X