20 stycznia br. ukazały się Wytyczne OECD 2022, a w nich między innymi

    • nowy rozdział w zakresie transakcji finansowych,
    • zmienione wytyczne dotyczące stosowania metody zysku transakcyjnego oraz
    • wytyczne dla administracji podatkowych w sprawie stosowania podejścia do trudnych do wyceny wartości niematerialnych.

Z całym dokumentem można zapoznać się pod linkiem: <<<link>>>.

 

X