Informujemy, iż w dniu 30.12.2019 r. odroczono stosowanie niektórych przepisów wprowadzających nowe zasady rozliczenia podatku u źródła do 30.06.2020 r. Należy dodatkowo zaznaczyć, że w uzasadnieniach do opublikowanych aktów wykonawczych wskazano, że planowana jest nowelizacja przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła.

Regulacje w zakresie WHT, jakie mają obowiązywać od dnia 1.07.2020 r. najprawdopodobniej nie będą tożsame z regulacjami jakie miały wejść w życie z dniem 1.01.2020 r.

W związku z powyższym zaplanowane szkolenia z zakresu podatku u źródła zostały tymczasowo zawieszone. Zapraszamy do śledzenia harmonogramu szkoleń.

X