W dniu 15 marca 2022 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie cen transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

Z tekstami rozporządzeń zmieniających można zapoznać się według poniższych odnośników:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 521) – <<<LINK>>>
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 522) – <<<LINK>>>.
X