W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych.

Ustawa zobowiązuje platformy cyfrowe do przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za ich pośrednictwem.

Celem ustawy jest implementacja unijnej dyrektywy DAC7. Ustawa jest dedykowana sprzedawcom, którzy w ciągu roku dokonali więcej niż 30 transakcji, a ich łączne wynagrodzenie z tego tytułu przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro.

Za ustawą głosowało 61 senatorów, przeciw było 30 senatorów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Niebawem ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2024 r.

X