Podczas nowego szkolenia on-line z zakresu cen transferowych omówione zostaną m.in.:

? najnowsze wymagania dla transakcji z podmiotami powiązanymi, które obowiązują w 2021 roku,
? jak prawidłowo wypełnić najnowszą wersję formularza TPR-C,
? obowiązki sprawozdawcze oraz ryzyka podatkowe związane z raportowaniem za 2020 rok,
? kogo dotyczy i jak powinna wyglądać procedura należytej staranności dla cen transferowych,
? wzór oświadczenia jaki można zastosować w celu dopełnienia obowiązków.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami szkolenia.

 

X