Na stronie Ministerstwa Finansów ukazały się objaśnienia podatkowe Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia zostały wydane w celu  przedstawienia sposobu prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych przez osoby fizyczne w Polsce.

Objaśnienia podatkowe odnoszą się do kwestii związanych z:

  • zakresem obowiązku podatkowego w Polsce (ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy),
  • rezydencją podatkową (kryteria ustalania rezydencji podatkowej),
  • stosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym konwencji MLI.

Objaśnienia stanowią ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego i wydawane są na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa). Podatnik, który zastosuje się do objaśnień będzie podlegał ochronie wskazanej w przepisach art. 14k-14m Ordynacji podatkowej.

Analizę zagadnień rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego zawiera jednocześnie komentarz do Modelowej konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

X