W dniu 3 lipca 2023 r. do Ministra Finansów wpłynęła interpelacja poselska o nr 42299 w sprawie wystąpienia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez małżonków zawierających między sobą transakcje gospodarcze.

Jak m.in. wskazano, „Urzędnicy KAS twierdzą, że to nadmierny obowiązek i zwalniają z niego małżonków”. Wobec powyższego zadano m.in. pytanie, czy Ministerstwo Finansów rozważa prowadzenie prac nad zniesieniem obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przez małżonków zawierających między sobą transakcje gospodarcze.

Zgodnie  z treścią art. 23o ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Obowiązek dokumentacyjny wystąpi w sytuacji realizowania transakcji przekraczających określone w przepisach progi dokumentacyjne, tj.

    • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej,
    • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej,
    • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej,
    • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1–3.

Równocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z art. 23z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych zwalnia się transakcje kontrolowane zawierane przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmioty te w roku podatkowym nie korzystały ze zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz nie poniosły straty podatkowej.

W odpowiedzi z dnia 27 lipca 2023 r. wskazano również, iż Ministerstwo Finansów nie rozważa prowadzenia prac legislacyjnych nad zniesieniem obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przez małżonków zawierających między sobą transakcje gospodarcze.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów nie otrzymało sygnałów od pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, iż obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez małżonków nie ma pokrycia w aktualnym stanie prawnym, jak również w przedmiotowym zakresie nie wpłynęły od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ani Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej wątpliwości merytoryczne.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X