W dniu 1.06.2023 r. ukazała się Interpretacja Indywidualna (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.256.2023.4.MG) Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której organ wypowiedział się w sprawie obowiązków sprawozdawczych płatnika w przypadku płatności na rzecz zagranicznej transparentnej podatkowo spółki osobowej.

Stan faktyczny

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka (dalej Wnioskodawca) będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce (należąca do koncernu międzynarodowego) dokonuje w ciągu roku podatkowego płatności podlegających podatkowi u źródła na rzecz podmiotu powiązanego – niemieckiej spółki osobowej, której miejsce faktycznego zarządu znajduje się w Niemczech. Niemiecka spółka prowadzi działalność w formie spółki komandytowej utworzonej zgodnie z prawem niemieckim – jest to spółka transparentna podatkowo, w związku z tym dochód osiągany przez tę spółkę opodatkowany jest na poziomie jej wspólników.

Wspólnikiem niemieckiej spółki osobowej jest niemiecka spółka (komplementariusz spółki osobowej) oraz dwie inne niemieckie spółki komandytowe (komandytariusze spółki osobowej). Wspólnikami każdej z niemieckich spółek komandytowych są wyłącznie osoby fizyczne mieszkające na terenie Niemiec i tam podlegające obowiązkowi podatkowemu.

Wnioski

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu skorzystania z preferencji podatkowych, Spółka powinna uzyskać certyfikaty rezydencji niemieckiej spółki (komplementariusz spółki osobowej) oraz wspólników tych wspólników spółki osobowej, którzy są spółkami komandytowymi, a więc wszystkich osób fizycznych będących wspólnikami komandytariuszy spółki osobowej.

W celu dopełnienia obowiązków sprawozdawczych, Wnioskodawca powinien przesłać IFT-2R do spółki będącej komplementariuszem spółki osobowej i powinien wykazać tą spółkę w IFT-2R jako podatnika. Ponadto, Wnioskodawca powinien przesłać IFT-1R do wszystkich osób fizycznych, będących wspólnikami komandytariuszy spółki osobowej i powinien wykazać te osoby fizyczne w IFT-1R jako podatników (art. 42 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ust. 6 w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Organ uznał powyższe stanowisko za prawidłowe.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz – Starszy konsultant podatkowy


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X