W dniu 10 kwietnia 2020 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 507 w przedmiocie obowiązku składania informacji o cenach transferowych.

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią do przekazywania Szefowi KAS informacji o cenach transferowych zobowiązane są spółki tworzące podatkową grupę kapitałową. Tym samym każda ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową podlega odrębnie obowiązkowi przekazywania informacji o cenach transferowych po przekroczeniu wartości transakcji kontrolowanych wskazanych w art. 11k ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

X