W dniu 28 lutego OECD udostępniła aktualizację profili państw w zakresie cen transferowych  odzwierciedlających aktualne ustawodawstwo i praktyki w zakresie cen transferowych w 28 jurysdykcjach.

Opracowanie udostępnione przez OECD odnosi się do ustawodawstwa krajowego poszczególnych państw w zakresie kluczowych zasad dotyczących cen transferowych, w tym zasady ceny rynkowej (ang. arms length price), metod ustalania cen transferowych, lokalnej dokumentacji cen transferowych, analizy porównawczej, własności niematerialnej, usług wewnątrzgrupowych, porozumień dotyczących udziału w kosztach, podejść administracyjnych w celu unikania i rozwiązywania sporów, “bezpiecznych przystani” i innych środków wykonawczych.

X