W dniu 19 lutego 2024 r. OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) opublikowała sprawozdanie w sprawie kwoty B (filar I), w którym przedstawiono uproszczone i usprawnione podejście do stosowania zasady ceny rynkowej do podstawowych działań marketingowych i dystrybucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem małych jurysdykcji.

Opisane zmiany w szczególności mają być odpowiedzią na działanie jurysdykcji, w których ¾ sporów dotyczących cen transferowych odnosi się do podstawowej działalności marketingowej i dystrybucyjnej.

Treść raportu została włączona do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych.

Link do raportu: KLIK

X