W dniu 11 lutego 2020 r. OECD opublikowało długo wyczekiwany raport zawierający wytyczne w sprawie cen transferowych dla transakcji finansowych.

Raport ?Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10? zawiera również szereg praktycznych przykładów ilustrujących zasady ceny rynkowej w zakresie transakcji finansowych.

Raport obejmuje dokładne określenie transakcji finansowych, w szczególności w odniesieniu do struktur kapitałowych przedsiębiorstw wielonarodowych.

Raport podzielony został na 5 części (B- F).

Sekcja B zawiera wytyczne dotyczące stosowania zasad zawartych w sekcji D.1 rozdziału I Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych poświęconej zagadnieniom dotyczącym cen transferowych w kontekście transakcji finansowych.

W sekcji B.1 wskazano w jaki sposób dokładna analiza opisowa na podstawie rozdziału I ma zastosowanie do struktury kapitałowej przedsiębiorstwa wielonarodowego w ramach grupy przedsiębiorstw wielonarodowych

W sekcji B.2 przedstawiono cechy istotne z ekonomicznego punktu widzenia, które stanowią podstawę analizy warunków transakcji finansowych.

W sekcjach C, D i E sprawozdania omówiono konkretne kwestie związane z wyceną transakcji finansowych (np. pożyczki wewnątrzgrupowe, cash pooling, zabezpieczenia, gwarancje i ubezpieczenia).

Zamieszczone uwagi dotyczą zarówno zasad szczegółowego opisywania wskazanych transakcji, jak i zasad wyceny transakcji finansowych.

Sekcja F zawiera wytyczne dotyczące sposobu określania stopy zwrotu wolnej od ryzyka oraz stopy zwrotu skorygowanej
o ryzyko.

Kluczowe sekcje tak więc dotyczą struktur kapitałowych przedsiębiorstw międzynarodowych i innych szczególnych kwestii związanych z wyceną transakcji finansowych.

Zgodnie z przyjętym założeniem cała treść raportu zostanie uwzględniona w treści Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych ? w większości jako nowy rozdział X.

Dodatkowo należy wskazać, iż znaczenie Raportu znacznie wykracza poza kraje członkowskie OECD, ponieważ zostało zatwierdzone przez 137 członków włączających ramy OECD w sprawie BEPS (obecnie w strukturach OECD znajduje się 36 państw).

Reasumując, celem opracowania szczegółowych wytycznych dotyczących transakcji ma być osiągnięcie spójności w interpretacji zasady ceny rynkowej w kontekście tego rodzaju transakcji oraz skuteczne unikanie sporów między podatnikami
a administracjami skarbowymi oraz unikanie przypadków podwójnego opodatkowania.

Należy podkreślić jednocześnie, iż Wytyczne OECD nie są źródłem prawa, stanowią jednak swego rodzaju ?dobre praktyki?,
z których korzystają organy podatkowe nie tylko w Polsce ale też na całym świecie podczas przeprowadzania kontroli podatkowych.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X