W dniu 9 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał Interpretację Indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.543.2021.2.BD w przedmiocie ważności certyfikatu rezydencji podatkowej.

Stan faktyczny

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca działa na rynku opakowań teksturowych oraz materiałów POS. W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca nabywa od podmiotu z siedzibą we Włoszech usługi i zgodnie z art. 21 ust. 1 updop odprowadza podatek u źródła. Wnioskodawca wystąpił do kontrahenta włoskiego o certyfikat rezydencji, aby móc zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, sporządzoną w Rzymie dnia 21 czerwca 1985 r. Spółka otrzymała certyfikat rezydencji wystawiony z datą 10 czerwca 2021 r. – na cały rok 2021 (bez określenia ,,od dnia do dnia??).

Stanowisko Wnioskodawcy i DKIS

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy prawidłowe jest stosowanie obniżonej stawki podatku 10% dla wszystkich zakupionych w 2021 r. usług od kontrahenta Spółki A, dla których dokonano rozliczenia (płatności) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. czy dopiero od momentu uzyskania certyfikatu.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy, certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji na którym wskazano, że odnosi się on do roku podatkowego 2021 (okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.).

W związku z powyższym, gdy Spółka dysponuje certyfikatem rezydencji wskazującym okres posiadania rezydencji podatkowej Spółki, może ona stosować preferencyjną stawkę 10% do usług rozliczonych (zapłaconych) z włoskim kontrahentem w całym roku 2021, ponieważ dokument ten odnosi się do okresu obejmującego 12 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X