Opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy jest nowym obowiązkiem sprawozdawczym nałożonym na podatników od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 r.

Mając na uwadze, że ustawa nowelizująca nie przewiduje szczególnych regulacji przejściowych, podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 r., w terminie do 31 grudnia 2021 r. Obowiązek ten dotyczy podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR oraz podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów.

Nowy obowiązek ma na celu:

  1. zwiększenie transparentności podatkowej spółek osiągających wysokie przychody,
  2. zwiększanie świadomości obywatelskiej przy podejmowaniu decyzji zakupowych,
  3. pozytywny wpływ na społeczną odpowiedzialność biznesu, oraz
  4. pozyskanie informacji o działalności podatnika przez organy podatkowe, mających wpływ na rozliczenia podatkowe.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna zawierać szereg danych, z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego oraz powinna być sporządzana z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.

Podatnik za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie strony internetowej, na której strategia została opublikowana.

Za niewywiązanie się z tego obowiązku na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 250 tys. zł.

Cykl podcastów odnoszący się do strategii podatkowej (podcasty od 22 do 37), który został przez nas przygotowany, ma na celu przybliżenie specyfiki strategii podatkowych (podcasty dostępne są <<<TU>>>).

W związku z tym, że czasu na wypełnienie nowego obowiązku pozostało już niewiele, zapraszamy na jednodniowe szkolenie: ,,Informacja o strategii podatkowej za 2020 rok ? błędy?, podczas którego wskazane i omówione zostaną najczęściej popełniane błędy, które mogą pojawić się w publikowanych informacjach o realizowanych strategiach podatkowych.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo co zrobić, aby tych błędów uniknąć oraz poznają Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

  1. W jaki sposób ujawniać procesy i procedury?
  2. Jak należy raportować informacje o obowiązkach podatkowych?
  3. Czy raportujemy schematy MDR za 2018 r.?
  4. Jak obliczać 5% wartości transakcji grupowych?
  5. W jakich obszarach należy identyfikować restrukturyzację?
  6. Jak rozumieć rozliczenia z tzw. rajami podatkowymi?

Zaprezentowany zostanie również nasz autorski program do sporządzania informacji o strategii podatkowej ? STRATOS, pozwalający w szybki i prosty sposób wywiązać się z nałożonego obowiązku.

Ponadto, odpowiemy na Państwa pytania podczas sesji Q&A.

Zapraszamy do zapisów.

Termin: 22.12.2021 r.

Link do rejestracji na szkolenie:

https://www.ict.org.pl/informacja-o-strategii-podatkowej-za-2020-rok-bledy/

X