Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych nakładają na promotorów określone obowiązki w stosunku do uzgodnień, które zostały wdrożone jeszcze w 2018 r.

Z dniem 30 czerwca 2019 r. upływa termin raportowania schematów podatkowych:

  • transgranicznych, w stosunku do których pierwszej czynności związanej z ich wdrożeniem dokonano po 25 czerwca 2018 r.,
  • krajowych, w stosunku do których pierwszej czynności związanej z ich wdrożeniem dokonano po 1 listopada 2018 r.

Promotor przekazuje więc Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o takim schemacie podatkowym do dnia 30 czerwca 2019 r.

Promotorem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia. W szczególności promotorem może być doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzający klientom, również gdy podmiot ten nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju. Niezależnie od tego promotorem może być także każda osoba, która opracowuje, oferuje lub udostępnia schemat podatkowy. Należy zaznaczyć, że promotorem może być nie tylko zewnętrzny doradca, ale również spółka należąca do grupy kapitałowej, która udostępniła dane uzgodnienie innym spółkom z grupy.

Obowiązek raportowania schematów podatkowych wdrożonych jeszcze w 2018 r. (po wskazanych powyżej datach granicznych) może spoczywać również na korzystających. Korzystający przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym do 30 września 2019 r., jeżeli nie został poinformowany przez promotora o numerze schematu podatkowego (NSP) lub gdy schemat podatkowy nie posiada jeszcze numeru schematu podatkowego (a korzystający nie został o tym fakcie pisemnie poinformowany) lub został poinformowany o obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym innym niż standaryzowany.

Końcowo należy przypomnieć, iż obowiązek raportowania schematów podatkowych wdrożonych lub udostępnionych po 1 stycznia 2019 r. powstaje w ciągu 30 dni od daty wdrożenia lub udostępnienia.

Autor: Karolina Ostapiuk ? Konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X