Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów przedstawionymi przez  podsekretarza stanu Ministerstwa Finansów Jana Sarnowskiego podczas XII Forum Cen Transferowych planowane są zmiany w zakresie cen transferowych będące częścią Polskiego Ładu.

Według zapowiedzi nastąpi:

1) Zmiana terminów raportowania cen transferowych w 2022 r.

a) sporządzenie local file ? do końca 10-go miesiąca po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej,

b) wysłanie informacji TPR ? do końca 11-go miesiąca po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej.

2) Zwolnienie z obowiązku sporządzenia analiz porównawczych dla podatników spełniających równocześnie 2 warunki:

a) zatrudnienie poniżej 50 pracowników,

b) obroty roczne lub bilans roczny poniżej 10 mln euro.

Nowa preferencja obejmie również transakcje z podmiotami w ramach limitu 500 000,00 zł.

3) Wydłużenie z 7 dni 14 dni terminu na przedłożenie organom dokumentacji cen transferowych. Termin należy liczyć od daty doręczenia żądania.

4) Rezygnacja z oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych; podatnik będzie zobowiązany do poinformowania o sporządzeniu dokumentacji w informacji TPR.

5) Zwolnienie z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla safe harbour oraz prostej refaktury kosztów.

Ponadto zapowiedziano, iż w niedługim czasie opublikowane zostaną zasady korzystania przez polskich podatników z Programu ICAP.

ICAP stanowi dobrowolny program współpracy skierowany w stronę przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych w ramach wspólnego procesu oceny ryzyka poprzez aktywną, skuteczną oraz transparentną współpracę podatników z administracjami podatkowymi.

Najbliższy nabór wniosków będzie prowadzony do 30 września br. Kolejne dwa terminy przypadają na 31 marca 2022 r. oraz 30 września 2022 r.

Za realizację Programu odpowiedzialny będzie Departament Kluczowych Podmiotów.

Udział w Programie ICAP na dzień dzisiejszy potwierdziły 22 administracje podatkowe, obok Polski do Programu przystąpiły  Argentyna, Australia, Austria, Belgia. Kanada, Kolumbia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Japonia, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Rosja, Singapur, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X