W dniu 28 czerwca 2022 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Zgodnie z treścią projektu, od 2023 r. zmianie ulec mają także (oprócz przepisów dot. transakcji rajowych – por. we wpisie “Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie transakcji rajowych“) przepisy dotyczące podatku u źródła.

Wprowadzone zmiany mają polegać na złagodzeniu obowiązującego mechanizmu poboru podatku u źródła w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (tj. bonów i obligacji skarbowych) oraz na modyfikacji terminu ważności oświadczenia płatnika, które wyłącza obowiązek stosowania mechanizmu pay and refund.

Pierwsza zmiana obejmuje rozszerzenie zakresu zwolnienia podatnika-nierezydenta od podatku dochodowego (art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy CIT i art. 21 ust. 1 pkt 130 ustawy PIT) poprzez objęcie nim obligacji skarbowych oferowanych na rynku krajowym i bonów skarbowych oraz odpowiednią zmianę w zakresie przedmiotowym zwolnienia od obowiązku płatnika co do poboru podatku (art. 26 ust. 1aa ustawy CIT i art. 41 ust. 24 ustawy PIT).

Druga zmiana dotyczy modyfikacji czasowego zakresu oświadczenia składanego przez płatnika (art. 26 ust. 7a ustawy CIT i art. 41 ust. 15 ustawy PIT) poprzez wydłużenie jego działania do końca roku podatkowego. Dzięki temu, poprzez złożenie oświadczenia będzie można uniknąć stosowania mechanizmu pay and refund do końca roku podatkowego płatnika, nie tak jak wcześniej przez okres dwóch miesięcy od momentu złożenia oświadczenia za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 000 000 zł.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz – Starszy konsultant podatkowy

X