Przedwczoraj Minister Zdrowia podpisał Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Na jego mocy z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Rozporządzenie jeszcze dziś, tj. 16 czerwca 2023 r. ma zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejść w życie.

Wejście w życie ww. rozporządzenia będzie miało swoje konsekwencje także na gruncie prawa podatkowego, w tym na obowiązki raportowania schematów podatkowych innych niż transgraniczne, zwanych schematami krajowymi. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje, że w stosunku do schematów podatkowych krajowych mających miejsce od 1 lipca 2023 r., terminy będą biec normalnie, a terminy schematów podatkowych krajowych z okresu od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. zostaną odwieszone.

Terminy składania informacji MDR – 1 i MDR – 3 do Szefa KAS dotyczących schematów krajowych z okresu zawieszenia biegu terminów określa artykuł 31y ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 2095). Niestety przepis ten wzbudza istotne wątpliwości interpretacyjne, dlatego potrzebne i oczekiwane jest stanowisko organów podatkowych, najlepiej w formie przewidzianej w przepisach podatkowych i zapewniającej ochronę podatnikom.

W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości w przedmiotowym zakresie, zapraszamy do kontaktu ➡️ KONTAKT

X