Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, zawierającym m.in.:

  • zeznanie podatkowe CIT-8, pomniejszone o pozycje dotyczące cen transferowych.

Szczegóły dostępne są pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324402/katalog/12625338#12625338

X