W dniu 6 września 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały projekty czterech rozporządzeń dotyczących materii cen transferowych:

  • Projekt z dnia 9 lipca 2018 r. Rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o cenach transferowych oraz sposobu jej wypełniania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
  • Projekt z dnia 20 sierpnia 2018 r. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu zapewnienia zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi będącymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych z warunkami jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane
  • Projekt  z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego  od osób prawnych
  • Projekt z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

Nie został jeszcze opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 4 września 2018 r., który został przekazany przez Ministerstwo Finansów na posiedzenie Komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekty ww. rozporządzeń można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313855/katalog/12522219#12522219

Autor: Paweł Rosiński – Konsultant podatkowy

X