W ostatnich dniach na stronie Rządowego Centrum Legislacji zapoznać się można z projektami rozporządzeń wykonawczych do projektowanych zmian w ustawach podatkowych w zakresie cen transferowych.

Ministerstwo opublikowało pięć rozporządzeń, wśród których znajdziemy między innymi rozporządzenia:

  1. w sprawie sposobu zapewnienia zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi będącymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych z warunkami jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, które uchyla rozporządzenie z dnia 10 września 2009 roku,
  2. w sprawie szczegółowego zakresu elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które uchyla rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 roku.

Ponadto w projekcie znalazło się rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o cenach transferowych oraz sposobu jej wypełniania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, nakładające na podatników nowe obowiązki sprawozdawcze.

Dodatkowo wśród projektowanych przepisów wykonawczych znalazły się regulacje dotyczące sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych oraz określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Planowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Autor: Aleksandra Chojnacka ? Starszy konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X