Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały nowe struktury wzorów dokumentów elektronicznych:

    • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – TPR-P(5),
    • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – TPR-C(5).

6 października 2023 r. opublikowano korektę do wzoru TPR-C(5) – wzór nr 2023/10/06/12895, który zastąpił wzór 2023/09/28/12868.

Przesłanie Informacji TPR przez bramkę e-Deklaracje, z wykorzystaniem zmienionych wzorów, będzie możliwe po upływie dwóch tygodni od daty ich opublikowania, tj. od 13 października 2023 r.

X