Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych.

Jednym z nowych obowiązków nałożonych na podatników jest konieczność złożenia informacji TPR-C/ TPR-P w miejsce CIT-TP/ PIT-TP.

Do zaraportowania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji TPR zobowiązane są podmioty, które realizują transakcje z podmiotami powiązanymi przekraczające określone w przepisach progi transakcyjne: 2 mln lub 10 mln zł netto. Do złożenia informacji TPR są zobowiązane również podmioty realizujące transakcje, które zostały zwolnione z obowiązku ich dokumentowania na podstawie art. 11n ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych / 23z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Formularz TPR należy złożyć do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Termin na przekazanie informacji o cenach transferowych jest więc tożsamy z terminem na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wprowadzony termin, wynika z tego, iż raportowane informacje w dużej mierze wynikać będą z przygotowanej lokalnej dokumentacji cen transferowych

Należy podkreślić, iż zawartość samego formularza w istotny sposób różni się od dotychczas składanej deklaracji CIT-TP/ PIT-TP. Poza podstawowymi danymi o podmiocie składającym TPR, formularz wymaga wskazania m.in.

  1. wszystkich transakcji kontrolowanych, które przekroczyły określone w przepisach progi dokumentacyjne,
  2. zastosowanych metod weryfikacji cen transferowych,
  3. źródła danych porównawczych oraz rodzaju dokonanego porównania,
  4. wyników analizy porównawczej dla poszczególnych rodzajów transakcji.

W celu ułatwienia podatnikom sporządzenia informacji Ministerstwo Finansów przygotowało projekt dokumentu ?Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.?.

Dokument został przygotowany w celu ułatwienia podatnikom złożenia informacji TPR-C oraz TPR-P za 2019 r.

Konsultacje podatkowe do projektu dokumentu potrwają do 22 maja 2020 r.

 

Autor: Beata Rawa – Transfer Pricing Manager

X