Niezmiernie miło nam poinformować, iż ukazała się już publikacja “Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)“, której autorami są Jarosław F. Mika oraz Beata Rawa, a wydawcą jest Wydawnictwo C.H.Beck.

Publikacja omawia stosunkowo nowe pojęcie w polskim systemie podatkowym – restrukturyzację na gruncie cen transferowych. Zagadnienie to wymaga wyczerpującego wyjaśnienia, ponieważ nie istnieje powszechnie obowiązująca definicja restrukturyzacji. Książka ta stanowi cenną pomoc dla podatników i doradców podatkowych, którzy opisują w dokumentacji Master File występujące w grupie działania restrukturyzacyjne w zakresie poszczególnych, istotnych łańcuchów wartości dodanej.

X