W dniu dzisiejszym Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie hierarchii stosowania metod weryfikacji cen transferowych i wyboru najbardziej odpowiedniej metody oraz weryfikacji rynkowego charakteru transakcji refaktury, stanowiących przedmiot prac Forum Cen Transferowych.

Uwagi i komentarze zgłaszać można w wersji elektronicznej (również w formie edytowalnej) na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Konsultacje potrwają do 12 kwietnia 2019 r.

X