Jednym z kluczowych tematów Konferencji, która odbędzie się w dniach 26-27 lutego br. będą nowe regulacje obowiązujące od 1.01.2019 r. – schematy podatkowe MDR.
Omówione zostaną również między innymi poniższe bloki tematyczne:
  1. Zasada ceny rynkowej.
  2. Analiza porównawcza i analiza zgodności. Metody kalkulacji ceny. Bazy danych.
  3. Procedury sporządzania analiz.
  4. Restrukturyzacja działalności – ryzyka podatkowe, szacowanie opłaty rekompensacyjnej.
  5. Zarządzanie ryzykiem w cenach transferowych.
  6. Nowe regulacje w cenach transferowych, a orzecznictwo sądów administracyjnych.
  7. Dokumentacja cen transferowych – najczęstsze błędy, które mogą wystąpić przy sporządzaniu dokumentacji.
  8. Sankcje karne skarbowe i materialne.
  9. VAT w grupach kapitałowych. Ryzyka korekty cen w kontekście korekty podatku od towarów i usług.
Broszura informacyjna wraz z programem dostępna jest na stronie Wydarzenia.
Serdecznie zapraszamy!
X