Organy podatkowe wytypowały do kontroli 102 podmioty – to więcej niż zwykle. Powodem jest ryzyko nieprawidłowości w zakresie cen transferowych. Zdaniem ekspertów, fiskus cały czas uważa, że rozliczenia między podmiotami powiązanymi służą jedynie do optymalizacji podatkowej. Do końca roku firmy będą musiały natomiast złożyć kolejny szczegółowy raport dotyczący transakcji z podmiotami powiązanymi (…).
Raportowanie w formie informacji o cenach transferowych zastąpiło obowiązek składania przez podatników formularza CIT-TP. Do złożenia formularza CIT-TP zobowiązane były podmioty obowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro. Jak prawidłowo złożyć TPR-C, oświadczenie zarządu? Odpowiedź tutaj

szkolenie formularz tpr-c

Do złożenia informacji TPR-C zobowiązane są natomiast podmioty realizujące transakcje objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, podmioty realizujące transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatnicy w zakresie należności i umów zawieranych z podmiotami mającymi siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.”
Cały artykuł znajdą Państwo na Prawo.pl: czytaj

Analizy porównawcze!!!
Podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie uchronią się przed obowiązkiem sporządzenia analizy cen transferowych, która na gruncie znowelizowanych przepisów w zakresie cen transferowych stanowi element dokumentacji lokalnej. Ponadto analiza będzie musiała być wykonana rzetelnie, gdyż jej wyniki należy wprowadzić do formularza TPR-C. W formularzu trzeba wskazać sposób weryfikacji cen transferowych, w tym wskazać źródła danych porównawczych oraz rodzaj dokonanego porównania, informacje o wyborze strony badanej, kryteria selekcji danych porównawczych, wskazać dokonane korekty porównywalności, zastosowany wskaźnik rentowności oraz informację o wyniku analizy cen transferowych. Warto podkreślić, że prawidłowo sporządzony formularz TPR-C może uchronić podatnika przed wytypowaniem przez organy skarbowe do kontroli.

Dokumentacja cen transferowych – potrzebujesz pomocy w opracowaniu? 

Napisz do nas,  zweryfikujemy obowiązki i zaproponujemy najkorzystniejszą formę wsparcia:

 

X