Z dniem 9 marca 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o podniesieniu stóp procentowych:

    • stopa referencyjna: z 2,75 proc. na 3,50 proc. w skali rocznej,
    • stopa lombardowa: z 3,25 proc. na 4,00 proc. w skali rocznej,
    • stopa depozytowa: z 2,25 proc. na 3,00 proc. w skali rocznej,
    • stopa redyskonta weksli: z 2,80 proc. na 3,55 proc. w skali rocznej,
    • stopa dyskontowa weksli: z 2,85 proc. na 3,6 proc. w skali rocznej.

Mając na uwadze fakt, że zmiany stóp procentowych mogą mieć wpływ na wynagrodzenia ustalane dla transakcji kontrolowanych (przykładowo uzyskanie finansowania / gwarancji / cash pool) rozważyć należy w określonych okolicznościach, uwzględnienie wyższego kosztu pieniądza w transakcjach prowadzonych przez podmioty powiązane.

X