W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (poz. 422).

Link do rozporządzenia ⇒ KLIK.

Rozporządzenie wydłuża termin przekazania do organu podatkowego Informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) z trzech do jedenastu miesięcy. Dłuższy termin dotyczy Informacji ORD-U składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie w powyższym zakresie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 21 marca 2023 r.

X